msHOWTO

11 Nisan 2012 Çarşamba

C# GDI Örnek - Dönen Dikdötgenler

Merhaba arkadaşlar bu örneğimizde merkez noktaları aynı olan dikdörtgenlerin döndürülmesini sağlayan uygulama yapacağız.Öncelikle formunuza bir adet buton ve bir adet timer ekleyin.Butonun ismini buttonDonekDikdortgen olarak ayarlayın.Timer in ismini de timerDikdörtgen olarak ayarlayın .Ve son olarak aşağıdaki kodları yazın.

        private void buttonDonekDikdortgen_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            timerDikdortgen.Start();
            rnd = new Random();
        }

        int aci = 0;
        Random rnd;
        private void timerDikdortgen_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Refresh();
            Graphics g = this.CreateGraphics();

            g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;

// üstteki kod satırı çizimlerin daha yumuşak hatlı ve daha kaliteli olmasını sağlar.


            Color renk = Color.FromArgb(rnd.Next(256), rnd.Next(256), rnd.Next(256));


            Pen kalem = new Pen(renk, 2.0f);

            g.TranslateTransform(-250, -200, System.Drawing.Drawing2D.MatrixOrder.Prepend);
            g.RotateTransform(aci, System.Drawing.Drawing2D.MatrixOrder.Append);
            g.TranslateTransform(250, 200, System.Drawing.Drawing2D.MatrixOrder.Append);
            g.DrawRectangle(kalem, 100, 100, 300, 200);
            aci += 1;
        }


Güzel bir görüntü oluşuyor.Timer ın interval özelliğini değiştirerek istediğimiz hızda görüntü oluşturabiliriz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder